Hopp til innhold

Spesielle oppdrag

Her er noen bilder fra kjerneboring i områder med risiko for framtidige ras. Her vil du også finne en film fra et av våre gjennomførte oppdrag.

Prosjekt Mannen, Sommer 2010 Prosjekt Mannen, Sommer 2010 Prosjekt Mannen, Sommer 2010 Prosjekt Mannen, Sommer 2010 Prosjekt Mannen, Sommer 2010 Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Utsikt fra boreplass Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Innflyging av borecontainer med puma helikopter Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Alt av utstyr ble fløyet inn med helikoper Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Diamec U-6 APC Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Innflygning av motor og boreaggregat Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Kontrollpanel Diamec U-6 APC Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Fantastisk utsikt! Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Klargjøring og rigging før boringen starter Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Bilde av boreplassen fra fjellhylle over Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Utsikt fra boreplass Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Måleinstrument rulles ut og løftes opp med
helikoper for senking ned i borehull Prosjekt Åkneset, Sommer/Høst 2006: Nedsenking i borehull
Share on Facebook