Hopp til innhold

E39-Rogfast

Geo Drilling utfører kjerneboringstjeneste for geologiske undersøkelser. I dette prosjektet var det store krav til treffsikkerhet og hullene ble derfor retningsstyrt. Kontrakten var den største enkeltkontrakt for Geo Drilling innenfor fagområdet kjerneboring da prosjektet ble startet i juli 2010.

Det var planlagt at det skulle bores tre hull med NQ wireline, men prosjektet viste seg etter hvert å bli vesentlig mer omfattende med flere hull og flere forgreninger i hvert hull. Det lengste hullet som ble boret ble på ca 961 meter.
E39-Rogfast skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden med en undersjøisk tunnel. Tunnelen vil bli 26 km lang og dermed verdens lengste og dypeste firefelts biltunnel. På det laveste vil tunnelen ligge 360 m under havoverflaten. E-39 Rogfast vil utgjøre en del av den planlagte nasjonale transportkorridoren langs Vestlandskysten.

Du finner bilder fra oppdraget i bilde og filmgalleriet.

 

Share on Facebook