Prosjekter

Her er informasjon og oversikt over prosjekter. Geo Drilling har gjennom årenes løp hatt en rekke prosjekter som du kan finne en oversikt over i referanselisten.


 E39 - Rogfast
Kjerneboring på Kvitsøy utenfor Stavanger i forbindelse med bygging av undersjøisk tunell. Prosjektet startet Juli 2010 og ble avsluttet Februar 2012.
 Mannen
Kjerneboring for geologiske undersøkelser for å avklare risko av rasutsatt fjellområde ved Mannen. Kjerneboringen ble gjennomført sommeren og høsten 2010 og 2011.

 Åkneset
Kjerneboring for geologiske undersøkelser for å avklare risko av rasutsatt fjellområde ved Åkneset. Kjerneboringen ble gjennomført sommeren og høsten 2005, 2006 og 2012.
Kjerneboring - Spesialboring - Styrt boring - Vanntapsmåling - Injeksjon