- Din partner innen diamantboring -

Prosjekt MannenSommer 2010


Mannen P1010035.jpg

MannenP8240227.jpg
P9020269.jpg
P8130157.jpg
P8270234.jpg

http://www.geoportalen.no/skredulykker/romsdalen/

Prosjekt Åkneset

Sommer/Høst 2006


6.JPG

Utsikt fra boreplass

16.JPG

Innflyging av borecontainer med puma helikopter


12.JPG

Alt av utstyr ble fløyet inn med helikoper

29.JPG

Diamec U-6 APC

21.JPG

Innflygning av motor og boreaggregat

28.JPG

Kontrollpanel Diamec U-6 APC

109_0947.JPG

Fantastisk utsikt!

36.JPG

Klargjøring og rigging før boringen starter


64.JPG

Bilde av boreplassen fra fjellhylle over

41.JPG

Montering av plasttube

69.JPG
70.JPG

Måleinstrument rulles ut og løftes opp med

helikoper for senking ned i borehull

Nedsenking i borehull

http://www.geoportalen.no/sfiles/4/92/9/file/aakneset.pdf

Kjerneboring - Spesialboring - Styrt boring - Vanntapsmåling - Injeksjon